ทดลองเรื่องการวัด (ความยาว มวล อุณหภูมิและปริมาตร)

 

 

คลิกค่ะ

 


มวล

 

 

คลิกค่ะ

 


อุณหภูมิ


คลิกค่ะ


ปริมาตร


คลิกค่ะ