การทดลองหลอดสูญญากาศ

คลิกค่ะ

 


Vacuum tube (หลอดสูญญากาศ)

small


หลอดสุญญากาศคืออะไร


ถ้าจะพูดถึงพื้นฐานของอิเล็กทรอนิกส์แล้วหลอดสุญญากาศอาจดูไม่จำเป็นสำหรับยุคปัจจุบัญบางคนอาจมองว่าล้าหลังไม่ทันสมัยแต่ยังมีคนบางกลุ่มที่ยังนิยมอย่างไม่เสื่อมคลายกับเจ่าหลอดแก้วใสๆ กลุ่มคนที่ยังนิยมใช้เจ่าหลอดสุญญากาศก้อคือนักเล่นเครื่องเสียงระดับไฮเอนด์ที่แพงหูฉี่ในระดับราคาหลายๆแสนจนถึงเป็นล้านกันเลยทีเดียว มาดูความเป็นมาของเจ่าหลอดสุญญากาศกันก่อนดีกว่าโดยทั่วไปอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นั้นจะแบ่งได้เป็น 2ประเภทด้วยกันคือแบบที่ 1คืออุปกรณ์แบบ Passiveคืออุปกรณ์ที่ไม่สามารถให้อัตราขยายสัญญาณได้ เช่น Resistors,Capacitorและแบบที่ 2คืออุปกรณ์แบบ Active คืออุปกรณ์ที่สามารถให้อัตราขยาสัญญาณทางด้านเอาท์พุตที่มากกว่าสัญญาณที่เข้ามาทางด้านอินพุต เช่น VacuumTubes,Transistor,Fet


หลอดสุญญากาศ (vacuum tube) หรือ หลอดอิเล็กตรอนในทางอิเล็กทรอนิกส์ จะหมายถึงอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ในการขยายสัญญาณหรือทำหน้าที่เป็นสวิตช์เปิดปิด เพื่อสร้างสัญญาณทางไฟฟ้าขึ้นจากการควบคุมการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนที่ไหลผ่านขั้วคาโธดให้ไหลไปยังขั้วอาโนด ซึ่งอธิบายได้ว่าเมื่อโลหะถูกทำให้ร้อนจนถึงระดับหนึ่งด้วยการป้อนกระแสไฟฟ้าจะทำให้อิเล็กตรอนหลุดออกมาที่ผิวของโลหะ เมื่อทำการป้อนศักย์ไฟฟ้าเพื่อดึงดูดอิเล็กตรอนที่หลุดออกมาอยู่ที่ผิวด้วยขั้วโลหะอีกขั้วหนึ่งที่อยู่ข้างๆ จะทำให้เกิดการไหลของกระแสได้ เราเรียกหลอดสุญญากาศที่มีขั้วโลหะเพียงสองขั้วนี้ว่า หลอดไดโอด (Diode)


tube-diode

 

Tube Diode

 

 

โดยขั้วที่ให้อิเล็กตรอนเรียกว่า คาโธด(Cathode) และขั้วที่รับอิเล็กตรอนเรียกว่า อาโนด(Anode)การไหลของกระแสไฟฟ้าของหลอดไดโอดเป็นแบบไม่เป็นเชิงเส้น(Non-linear current) กล่าวคือ เมื่อป้อนศักย์ไฟฟ้าบวกให้กับขั้วอาโนดและศักย์ไฟฟ้าลบให้กับขั้วคาโธดจะทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าไหลผ่านมา แต่เมื่อป้อนศักย์ไฟฟ้ากลับทางคือ ป้อนศักย์ไฟฟ้าบวกให้กับคาโธดและป้อนศักย์ไฟฟ้าลบให้กับอาโนดจะทำให้กระแสไฟฟ้าไม่สามารถไหลได้ ซึ่งเป็นผลมาจากอิเล็กตรอนถูกผลักด้วยผลของสนามไฟฟ้านั้นเอง ซึ่งคุณสมบัติข้อนี้จึงทำให้สามารถนำหลอดไดโอดไปใช้เป็นอุปกรณ์เรียงกระแส(rectifier)ได้ ต่อมาจึงได้มีการพัฒนาหลอดไดโอดโดยใส่ขั้วโลหะตาข่ายระหว่างขั้วอาโนดและขั้วคาโธด เรียกว่ากริด(Grid)ซึ่งจะทำหน้าที่เป็นส่วนควบคุมปริมาณกระแสให้ไหลมากน้อยได้ตามศักย์ไฟฟ้าที่ป้อนให้กับขั้วกริด อุปกรณ์ที่มีขั้วโลหะ 3 ขั้วนี้เรียกว่า หลอดไตรโอด (Triode)ซึ่งสามารถใช้เป็นอุปกรณ์ขยายสัญญาณได้

 

 

 

inside-tube

Triode Tube

 

mixtube1

 

 

โครงสร้างของหลอดแบบอื่นๆ

หลอดที่เห็นใช้งานอยู่ในปัญจุบัญนั้นมีทั้งหลอดที่ผลิตขึ้นมาใหม่และหลอดเก่าซึ่งจะมีชื่อย่อดังนี้

NOS = New old stock หลอด Lot เก่าที่ผลิตออกมาแล้วถูกเก็บไว้ในสภาพหลอดใหม่ที่ยังไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน

NIB = New in box หลอดใหม่ยังไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อนซึ่งจะมาพร้อมกล่องและตัวกล่องเองก็ยังมีแบบ Original box กล่องเดิมจากผู้ผลิต และแบบ Military white box กล่องขาว ซึ่งเป็นหลอดที่ผู้ผลิตส่งให้กับหน่วยงานทหารส่วนใหญ่จะเป็นหลอด JAN (Joint Army & Navy )

Used = เป็นหลอดที่ผ่านการใช้งานมาแล้ว

 

tube

 

หลอดที่นิยมเล่นกันในยุคปัญจุบันจะมีทั้งหลอดปรีและหลอดเพาเวอร์ซึ่งยังมีใช้อยู่ในเครื่องเสียงและงานด้านดนตรีซึ่งจะมีอยู่ตามตู้แอมป์กีต้าร์ซึ่งหลอดที่นิยมใช้มีดังนี้

หลอดปรีเช่น Dual Triode 12AX7 / ECC83 / 7025 /12AU7 / ECC82 / 5814A / 6922/ 6DJ8 / ECC88 / 6N1P/ 6SN7GT / 6SN7GTA / 6SN7GTB

หลอดเพาเวอร์ EL84 / 6BQ5 / EL34/ 6CA7 / 6L6 / 5881 / 6V6 / KT88 / 6550 / 2A3 / 300B / 211 /845 และเบอร์อื่นๆอีกมากมาย