ทดลองหมุนรูปทรงปิรามิด

คลิกค่ะ

 


รูปเรขาคณิตสามมิติที่มีฐานเป็นรูปหลายเหลี่ยม มียอดแหลมซึ่งไม่อยู่บนระนาบเดียวกันกับฐาน และมีหน้าข้างเป็นรูปสามเหลี่ยม เรียกว่า พีระมิด การเรียกชื่อพีระมิดเรียกตามลักษณะของรูปหลายเหลี่ยมที่เป็นฐาน เช่น พีระมิดฐานสามเหลี่ยม หมายถึง พีระมิดที่มีฐานเป็นรูปสามเหลี่ยม

 
ตัวอย่างพีระมิด
 

พีระมิดฐานสามเหลี่ยม
พีระมิดฐานสี่เหลี่ยม
พีระมิดฐานห้าเหลี่ยม