การทดลองหาค่าคงที่ของสปริง

 

 


คลิกค่ะดับคลิกที่สปริง และมวล หาความยาวของสปริงที่เพิ่มขึ้น คำนวณหาค่าคงที่ของสปริงแต่ละตัว


ค่า K เป็นค่าคงที่ค่าหนึ่ง ที่กำหนดว่า ต้องใช้แรงเท่าไร ในการทำให้มันยุบหรือยืดออก ต่อความยาวหนึ่งหน่วย
คนไทยเวลาแปล ในหนังสือ จะเรียกว่า K ว่า ค่า นิจ ของสปริง

เช่น สปริง อันหนึ่ง มีค่า นิจ เท่ากับ 100 นิวตัน / เมตร
หมายความว่า สปริงอันนั้น ต้องใช้แรง เท่ากับ 100 นิวตัน ในการทำให้มันเปลี่ยนรูปร่าง ( ยืด หรือ หด ) 1 เมตร