จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อจุ่มหลอดเทียนเหลวลงไปในน้ำ

เผาเทียนไขในหลอดทดลองจนกลายเป็นขี้ผึ้งเหลว จุ่มหลอดขี้ผึ้งเหลวลงไปในน้ำเปล่า จะเกิดอะไรขึ้น คลิกครับ

เฉลย คลิกครับ