ทำให้จรวดลูกโป่งเคลื่อนที่เป็นเส้นตรง

ใช้กฏข้อที่สามของนิวตันทำให้ ลูกโป่ง เมื่อปล่อยลมออก สามารถวิ่งเป็นเส้นตรงให้ได้ คลิกครับ 1/2

 เฉลย คลิกครับ 2/2

คลิกอ่านเรื่องแรงครับ