ใช้วัสดุดูดซับเสียงลดเสียงดัง

ใช้วัสดุที่ผิวเป็นรูพรุน ดูดซับเสียงทำให้เสียงดังลดลง คลิกครับ