การลอยของวัตถุที่มีผลต่อระดับน้ำ

ลอยถาดอลูมิเนียมฟอยส์ลงในน้ำ วางลูกแก้วลงบนถาด ดูว่าระดับน้ำเพิ่มขึ้นหรือลดลง นำลุกแก้วจากในถาดใส่ลงไปในน้ำโดยตรง สังเกตว่าระดับน้ำจะเปลี่ยนไปอย่างไร คลิกครับ