แอพฯทำนายไฟเขียว-แดง

สมาร์ทโฟนอาจช่วยประหยัดเชื้อเพลิงของรถยนต์ลงได้ถึง 20% ด้วยการเตือนให้รู้ว่าเมื่อใดควรเร่งและเมื่อใดควรชะลอ

นักวิจัยจากสถา บันเทคโนโลยีแมสซาชูเส็ตต์ หรือ MIT ในสหรัฐ นำโดย เอ็มมานูเอล คูคูมิดิส พัฒนาแอพพลิเคชั่นสำหรับสมาร์ทโฟนที่ชื่อ ซิกแนลกูรู (Signal Guru) ขึ้นมา ซึ่งจะชี้ว่าไฟจราจรจะเปลี่ยนสีเมื่อใด

แอพพลิเคชั่นดังกล่าวจะประมวลผลจากค่าสถิติของการเปลี่ยนสัญญาณไฟจราจร โดยประมวลผลได้ทั้งสัญญาณไฟที่มีรูปแบบตายตัวและสัญญาณไฟที่เปลี่ยนตามการคำนวณของคอมพิวเตอร์ มีความแม่นยำสูง คลาดเคลื่อนไม่กี่วินาที ช่วยให้ผู้ขับขี่ไม่ต้องหยุดรถที่สี่แยกโดยไม่จำเป็น ซึ่งจะช่วยให้รถยนต์ใช้เชื้อเพลิงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัดได้ถึง 20%

ในอนาคต คาดว่าแอพพลิเคชั่นตัวนี้จะถูกนำมาผนวกการทำงานกับแอพพลิเคชั่นช่วยนำทาง