เรียงตะปู 13 อัน (ความสมดุล)

เรียงตะปู 13 ตัวให้วางบนตะปูตัวเดียวได้ คลิกครับ

เฉลย คลิกครับ