แรงบันดาลใจของ เอดิสัน

สมัยที่เอดิสันเป็นเด็ก ได้อ่านงานของนักวิทยาศาสตร์หลายท่าน ทำให้ท่านเกิดแรงบันดาลใจ กลายเป็นนักประดิษฐ์ยิ่งใหญ่ในเวลาที่โตขึ้น คลิกครับ