ทำให้เหล็กกลายเป็นแม่เหล็ก

พันเส้นลวดรอบตะปู ผ่านกระแสไฟฟ้าเข้าไปในเส้นลวด ตะปูจะเปลี่ยนเป็นแม่เหล็ก คลิกครับ

วีดีโอที่เกี่ยวข้อง

ทำให้คลิปหนีบกระดาษกลายเป็นแม่เหล็ก โดยใช้แท่งแม่เหล็กถูเข้ากับคลิปประมาณ 10-20 ครั้ง ท่านสามารถนำหลักการนี้ไปประดิษฐ์เข็มทิศได้ ในวีดีโอนี้เราจะได้พิสูจน์กฎของแอมแปร์ด้วย คลิกค่ะ