เป่าเทียนใส่ขวดแบบไหน เทียนถึงจะดับ

เป่าลมผ่านขวดสี่เหลี่ยม และขวดกลม โดยหลังขวดมีเทียนจุดไว้ เทียนเล่นใดจะดับก่อนกัน คลิกครับ

เฉลย คลิกครับ