สร้างคลื่นเทียม

น้ำมัน ผสมกับน้ำสีน้ำเงิน ในขวด กลิ้งไปมา เหมือนคลื่นน้ำ คลิกค่ะ