แรงดันอากาศผ่านช่องแคบ

เป่าลมผ่านกรวย ด้านแคบและด้านกว้าง ด้านใดที่ทำให้ลูกปิงปองเคลื่อนที่ได้ คลิกค่ะ