ทำให้แผ่นซีดีลอยอยู่บนโต๊ะ

ทำให้แผ่นซีดีลอยขึ้นละเลื่อนไปมาบนโต๊ะได้ คลิกค่ะ

เฉลย คลิกค่ะ

โฮเวอร์คราฟต์ : เหินไปบนเบาะอากาศ

สะเทิ้นน้ำสะเทินบก โดยโฮเวอร์คราฟต์หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า ยานเบาะอากาศสามารถแล่นได้ทั้งทางบกและในน้ำ สมบุกสมบันทั้งในสภาพพื้นที่ขรุขระและพื้นน้ำที่คลื่นจัด

แม้ว่าจะแล่นได้ทั้งบนบกและลอยไปในอากาศแต่โฮเวอร์คราฟต์จัดเป็นยานสะเทินน้ำสะเทินบกซึ่งเคลื่อนที่ไปด้วยเบาะอัดอากาศที่อยู่ข้องใต้

โฮเวอร์คราฟต์แล่นได้อย่างคล่องแคล่วทั้งขึ้นบก ลงน้ำ ลุยโคลน บุกไปบนลานหิน ป่าละเมาะ หรือแม้แต่ผ่านเกลียวคลื่นกลางมหาสมุทร คลิกอ่านต่อครับ