ทำไมเทียนไขจึงดูดน้ำ

ครอบแก้วลงบนเทียนไขที่จุดไฟ รอสักครู่เทียนดับ น้ำรอบๆจะถูกดูดขึ้น คลิกครับ