สร้างคลื่นเทียมบนชายหาด

สร้างคลื่นยักษ์ โดยใช้ประการังเทียม ที่ทำจากพลาสติก คลิกครับ