สร้างภาพกลับหัวจากเลนส์

อุปกรณ์ที่ใช้มีดังนี้ 1. เลนส์ 2. กระดาษไข 3. ไฟฉาย 4. เทปกาว 5. กล่องกระดาษทิชชู่ ทดลองสร้างภาพหัวกลับ คลิกครับ

เฉลย คลิกครับ