ปืนขวดพลาสติก (พลังงานศักย์)

ประดิษฐ์ปืนยิงจากหนังสติ๊ก และขวดพลาสติก คลิกครับ