งูกระดาษหมุน

ใช้ลมร้อน ทำให้งูกระดาษหมุน ได้อย่างไร? คลิกครับ

เฉลย คลิกครับ