แข่งขันสร้างรุ้งกินน้ำ

     ให้อุปกรณ์ตามที่กำหนด สร้างแสงสีรุ้ง  มาดูกันว่าแต่ละทีมใช้วิธีการสร้าง และมีวิธีการอธิบายอย่างไร   คลิกครับ