การแสดงกลต้านแรงโน้มถ่วงของโลก

   การแสดงที่ดูคล้ายกับของลอยอยู่กลางอากาศ   คลิกครับ การแสดงที่ดูคล้ายกับของลอยอยู่กลางอากาศ   คลิกครับ