คนสามคนข้ามสะะพานขาด (แรงบิด)

     ข้ามสะพานโดยใช้หลักการของแรงบิด (ทอร์ก)  คลิกครับ