กระดาษไม่ไหม้ไฟ

   ชุบกระดาษกับสารละลาย ที่ทำด้วยการผสม แอลกฮออล์ 7 ส่วน  น้ำ 3 ส่วน และเกลือเล็กน้อย  คลิกครับ