น้ำวน

    ถ้าทำให้น้ำวน จะช่วยให้น้ำไหลออกจากขวดเร็วขึ้น  คลิกครับ