แครอทเต้นระบำได้หรือไม่

      เทโซดาลงในขวดแก้วทรงสูง  หย่อนลูกเกดลงไป มันจะเต้นระบำ ถ้าเราเปลี่ยนเป็นแครอท มันจะเต้นระบำได้หรือไม่ ? คลิกครับ  

เฉลย  คลิกครับ