ลูกบอลแช่เย็นแล้วนำไปกระเด้ง

    ลูกร้อนกับลูกเย็น ลูกไหนจะเด้งได้ดีกว่ากัน ผลคือ ...... (เกี่ยวกับความยืดหยุ่นและความร้อน) คลิกครับ