ลูกโป่งดูดกระป๋อง

   ถูลูกโป่งกับผม  นำไปดูดกระป๋องได้ (หลักการของไฟฟ้าสถิต)  คลิกครับ