ฟองสบู่ (วีดีโอความเร็วสูง)

   ผสมน้ำกับสบู่ ก็สามารถเป่าฟองสบู่ได้แล้ว  ท่านจะได้เห็นการแตกของฟองสบู่แบบช้าสุดๆ  ปัจจัยที่ทำให้ฟองสบู่แตก คือ 1. แรงดึ่งดูดของโลก 2. โมเลกุลของน้ำ คลิกครับ