แรงดันอากาศกับกระดาษทิชชู่

     เป่าลมด้วยโบว์เวอร์ ผ่านกระดาษชำระเป็นม้วน  กระดาษจะคลายตัวออกจนหมดม้วน   คลิกครับ