ปืนอัดอากาศ

      คลิกครับ  

หรือดูได้ที่ Youtubeคลิกครับ

วีดีโอที่เกี่ยวข้อง

ดับเทียนไขโดยใช้ปืนอัดอากาศ อุปกรณ์การทดลองประกอบด้วย 1. ขวดตัดปลาย 2. ลูกโป่ง ครอบลูกโป่งเข้ากับปลายขวด ยิงกระสุนอากาศไปที่เทียนไข คลิกครับ

How to Make Giant Smoke Rings

คลิกครับ