รูล่างรูบน (ความดันอากาศ)

      เจาะรูทั้งด้านบนและด้านล่างของถ้วย  เอาเทปปิดรูทั้งสอง  ใส่น้ำในถ้วย คำถามคือ ถ้าดึงเทปจากรูด้านล่างด้านเดียว  หรือดึงเทปจากด้านบนและด้านล่างพร้อมกัน  แบบไหนจะทำให้น้ำในถ้วยไหลออกมา

1. ด้านบน

2. ด้านบนและด้านล่างพร้อมกัน

ดูได้ที่ฟิสิกส์ราชมงคลdownload  จากฟิสิกส์ราชมงคลคลิกครับ
หรือดูได้ที่ Youtubeคลิกครับ
   เฉลย

ขอขอบคุณรายการ คิดวิทย์