ประตูโค้ง

   อุปกรณ์การทดลองประกอบด้วย 1. กล่องกระดาษทิชชู่   2. ตะเกียบ  นำกล่องกระดาษวางซ้อนกัน ......   คลิกครับ