แรงดึงดูดระหว่างมวล (Gravity Force Lab )

คลิกค่ะ

 

      หาแรงดึงดูดระหว่างมวล ท่านสามารถเปลี่ยนขนาด และระยะห่างของมวลได้


     ทดลองไม่ได้ให้ download    ไป setup ก่อนครับ


นำมาจาก