ช่องของเมมเบรน (Membrane Channels )

 

คลิกค่ะ

 

     แสดงกลไกการแพร่ของอนุภาคผ่านเยื่อเมมเบรน

     ทดลองไม่ได้ให้ download    ไป setup ก่อนครับ


นำมาจาก