สร้างอะตอม (Build an Atom )

 


คลิกค่ะ

 

     ทดลองสร้างอะตอมของธาตุต่างๆ  โดยใส่โปรตรอน นิวตรอน ไปในนิวเคลียส  และอิเล็กตรอนในวงโคจรของอะตอม  พร้อมเล่นเกม

     ทดลองไม่ได้ให้ download    ไป setup ก่อนครับ


นำมาจาก