ห้องทดลองการชน (Collision Lab)

 

 


คลิกค่ะ

 

     ทดลองการชนในมุมต่างๆบนโต๊ะ โดยท่านสามารถเปลี่ยนขนาด จำนวน ของมวลได้ด้วยตนเอง  แสดงเส้นทางการเคลื่อนที่ แผนภาพโมเมนตัม ฯลฯ

     ทดลองไม่ได้ให้ download    ไป setup ก่อนครับ


นำมาจาก