สารละลาย กรด-เบส (Acid-Base Solutions)

 


คลิกค่ะ

 

     ความแตกต่างระหว่างกรดอ่อนและกรดแก่   ในห้องทดลองท่านสามารถใช้เครื่องวัด PH  วัดระดับความเป็นกรดได้

     ทดลองไม่ได้ให้ download    ไป setup ก่อนครับ


นำมาจาก