แรงพยุงตัว(Buoyancy )


คลิกค่ะ

 

      หาแรงพยุงตัว  ท่านสามารถเปลี่ยนขนาด ชั่ง   และนำมวลไปลอยในของเหลว ทดลองว่า ลอยหรือจมได้


     ทดลองไม่ได้ให้ download    ไป setup ก่อนครับ


นำมาจาก