เซลล์ประสาท (Neuron)

คลิกค่ะ

 

     สังเกตุกลไกการทำงาน ของอิออนที่เคลื่อนที่เข้าและออกเมมเบรนของเซลล์ประสาท

     ทดลองไม่ได้ให้ download    ไป setup ก่อนครับ


นำมาจาก