แรงและการเคลื่อนที่ บนพื้นเอียง( Ramp: Forces and Motion )

คลิกค่ะ

 

     ผลักกล่อง บนพื้นเอียง สังเกตแรง     การเคลื่อนที่ มีแผนภาพแทนแรง

     ทดลองไม่ได้ให้ download    ไป setup ก่อนครับ


นำมาจาก