สารตั้งต้น และผลิตภัณฑ์ (Reactants, Products and Leftovers )

 

 

คลิกค่ะ

 

     ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงสมการสมดุลได้โดยผ่านทางการเล่นเกม  เช่น สมการทางอาหาร และเคมี เป็นต้น

     ทดลองไม่ได้ให้ download    ไป setup ก่อนครับ


นำมาจาก