ทอร์ก (Torque)

 

คลิกครับ

 

torque = r x F  แรงบิด, ทอร์ก โมเมนต์ของแรงที่จะทำให้เกิดการหมุน

โมเมนตัมเชิงมุม angular momentum (L) = r x p
 
   
ปริมาณทางฟิสิกส์ซึ่งเกิดขึ้นในวัตถุที่เคลื่อนที่ในลักษณะหมุน โมเมนตัมเชิงมุม เป็นปริมาณเวกเตอร์ หาค่าได้จากผลคูณของโมเมนต์ความเฉื่อย (I) และความเร็วเชิงมุม (w)   image176
 

    

โมเมนตัมเชิงมุมมีหน่วย กิโลกรัม-เมตร2 ต่อวินาที

     ถ้าทอร์กที่มากระทำต่อวัตถุเป็นศูนย์ โมเมนตัมเชิงมุมจะมีค่าคงตัวทั้งขนาดและทิศทาง