เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง

 

คลิกครับ


การทดลองเรื่องเครื่องกำเนิดไฟฟ้า  คลิกค่ะ   

ถ้าเล่นไม่ได้ให้ download  Download จากฟิสิกส์ราชมงคล ไป setup ที่เครื่องของท่านก่อน  

ไฟฟ้าจากเขื่อน

Hydroelectric dam   ไฟฟ้าจากเขื่อน

   Impulse wheels  กับ  Turbine   มีความสัมพันธ์กันอย่างไร และไปเกี่ยวข้องกับเขื่อนหรือไฟฟ้าได้อย่างไร   windows media player  ขนาด 1.15 Mb  คลิกค่ะ