โยนเหรียญให้ออกหัวหรือก้อย

คลิกครับ

ถ้าทดลองไม่ได้ ให้ Download  Download จากฟิสิกส์ราชมงคล   ที่เครื่องของท่านก่อนครับ

ธรรมเนียมโยนหัวโยนก้อย

 

          ในสมัยโบราณคนเชื่อว่าการตัดสินใจสำคัญใด ๆ ในชีวิตควรปล่อยให้เป็นหน้าที่ของพระผู้เป็นเจ้า คนโบราณจึงคิดค้นรูปแบบต่าง ๆ ในการเสี่ยงทายเพื่อวอนขอคำตอบจากพระเจ้าว่า \"ใช่\" หรือ \"ไม่ใช่\" ต่อคำถามสำคัญ

 

          ถึงแม้ว่าเหรียญซึ่งเหมาะมากกับการตอบใช่/ไม่ใช่ ทำขึ้นเป็นครั้งแรกตั้งแต่ศตวรรษที่ ๑๐ ก่อนคริสตกาล โดยชาวลิเดียน (the Lydians) เหรียญยุคเริ่มแรกนี้ก็ไม่ได้ใช้เพื่อการตัดสินใจแต่อย่างใด

 

          จนอีก ๙๐๐ ปีต่อมา...จักรพรรดิจูเลียส ซีซาร์ (๑๐๒-๔๔ ก่อนคริสตกาล) คือผู้ริเริ่มให้เกิดธรรมเนียมการโยนหัวโยนก้อยขึ้น เนื่องจากหัวของซีซาร์ปรากฏอยู่บนด้านหนึ่งของเหรียญโรมันทุกเหรียญ ผลที่ตามมาก็คือในการโยนเหรียญเสี่ยงทายเหรียญด้าน \"หัว\" ได้กลายเป็นตัวตัดสินว่าใครถูกใครผิดใครเป็นฝ่ายชนะในข้อขัดแย้งโต้เถียงใด ๆ ทั้งยังเป็นตัวบ่งชี้คำตอบว่า \"ใช่\" จากพระผู้เป็นเจ้า

          ธรรมเนียมการโยนเหรียญสะท้อนความเคารพของผู้คนในสมัยนั้นต่อซีซาร์ เรื่องสำคัญที่ต้องฟ้องร้องกันในศาลอันเกี่ยวเนื่องกับทรัพย์สิน ที่ดิน การแต่งงาน ความผิดทางอาญา ล้วนตกลงกันได้โดยอาศัยการโยนหัวโยนก้อย

           ถ้าเหรียญออกด้านหัวของซีซาร์ แสดงว่า จักรพรรดิแม้มิได้อยู่ ณ ที่นั้น ทรงเห็นด้วยกับการตัดสินใจนั้น ๆ และไม่เห็นด้วยต่อการตัดสินใจเป็นอย่างอื่น

 

 

 

ข้อมูลจาก ๑๐๘ ซองคำถาม