จัดให้ได้สี่ในแนวเส้นตรง

Four-In-A-Line

คลิกครับ

      จัดเบี้ยให้ได้สี่อันในแนวเส้นตรง จะเป็นเส้นทะแยง แนวตั้งหรือแนวนอนก็ได้  แข่งกับคอมพิวเตอร์ ได้ก่อนชนะ