คลื่นบนสแตนเชียร์

คลิกครับ

ถ้าทดลองไม่ได้ ให้ Download  Download จากฟิสิกส์ราชมงคล   ที่เครื่องของท่านก่อนครับ

แปลอักษร "ขั้นเทพ"ของเกาหลีใต้

ใครเห็นก็ต้องร้อง "โอ้โห...!!!"

คลิกครับ download  จากฟิสิกส์ราชมงคล

   คลื่นที่เกิดขึ้นจากการแปลอักษร มีลักษณะเหมือนคลื่นน้ำ

ขณะที่สีที่เปลี่ยนแปลง  เป็นหลักการเดียวกับ ทีวีแบบจอ LED  หรือโปรเจกชั่นทีวี

คลิกไปดูเรื่องทีวีต่างๆ  คลิกครับ