อิระทอสเธนีส วัดเส้นรอบวงของโลก

จากคณิตคิดเพลิน  โดย ธิดาสิริ ภัทรากาญจน์