ระดับความสุกของเนื้อ


    พ่อครัวใช้นิ้วกดลงบนชิ้นเนื้อ สัมผัสความยืดหยุ่นของเนื้อ  สามารถแยกระดับความสุกได้  คลิกครับ